Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

Rozpierdala mnie dziś samotność.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viafeliz feliz
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadiedrunk diedrunk
1030 f114 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viafeliz feliz
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viausunto usunto
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viaaurinko aurinko

June 05 2018

Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Reposted from4777727772 4777727772 viaSurvivedGirl SurvivedGirl
9411 5d98
Reposted fromShini Shini vianezavisan nezavisan
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan

June 03 2018

Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey.
Reposted fromnutt nutt viapolciak polciak
"Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum

Nie ma przypadkowych spotkań w życiu, każdy napotkany człowiek jest albo lekcją, albo sprawdzianem, albo prezentem...

— Oczami kobiety
Reposted fromthesmajl thesmajl viazupson zupson
Czlowiek, który chce kierować orkiestrą musi najpierw odwrócić się od tłumu.
— Max Nucado
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkreslajmnie podkreslajmnie

June 02 2018

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

8128 c7c9
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viapleassure pleassure
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść – przeciwieństwem miłości jest obojętność.
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viauciekam uciekam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl