Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

7653 471a 500

July 30 2017

i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viaBetterPointOfView BetterPointOfView
1362 4d6c
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaanybreath anybreath
Reposted fromcouples couples viaagp agp
Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaagp agp
1726 fea7 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaagp agp
3001 a1b2 500
Reposted fromLittleMissPipedreams LittleMissPipedreams viaagp agp
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viabelieve17 believe17
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viabelieve17 believe17
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabelieve17 believe17
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viabelieve17 believe17
2388 700d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabelieve17 believe17
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico via2708 2708
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasleeping sleeping
8910 097e
Reposted frommhsa mhsa viafridaysister fridaysister
1873 15c7
Reposted fromremeeember remeeember viafridaysister fridaysister
Sprawiaj wrażenie silniejszej niż jesteś.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafeliz feliz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl