Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

7797 589e

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted fromoutoflove outoflove viajasnaa jasnaa
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viajasnaa jasnaa
7569 472b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
3820 a7dd
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viapiglet piglet

June 13 2015

Chodź prowadzi to donikąd, chcę w tym trwać dalej
— tak minął miesiąc

June 04 2015

Emocje i wódka - ileż szkód wyrządza to połączenie
— zbyt wiele, prawda skarbie?

June 02 2015

Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić,
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic.
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel - Byłaś serca biciem
Reposted fromlittle-things little-things viagamila gamila

May 26 2015

Życie ma to do siebie, że gdy się powywraca - lubi się poukładać. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viaserplesniowy serplesniowy

May 12 2015

Zła wiadomość jest taka, że leci czas. Dobra wiadomość jest taka, że Ty jesteś pilotem.
— Michael Altshuler
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajustfeel justfeel

April 28 2015

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viaazazel azazel

April 24 2015

7186 fd60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamems mems
Chcę być po prostu czyjaś. Chcę, żeby ktoś cieszył się, że ma właśnie mnie.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viawikss wikss

April 23 2015

Wszystko się ułoży. Musi tylko minąć trochę czasu.
— Haruki Murakami, "Przygoda z owcą".
Reposted fromharridan harridan viaanorexianervosa anorexianervosa
9072 5d61
Reposted fromoll oll viaanorexianervosa anorexianervosa
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
jeśli zwątpisz choć raz, (...) powrotów nie będzie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl