Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

może się wszystko jakoś ułoży
— ponure prośby
Reposted frompierdolony pierdolony viacrambie crambie

August 13 2017

0706 5ce4 500
Reposted fromkabu kabu viaoutofmyhead outofmyhead
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaoutofmyhead outofmyhead
4847 cd26 500
Reposted fromsunlight sunlight
4830 1e2a 500
Reposted fromsunlight sunlight
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic via2708 2708
Przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam więcej szczęścia niż ta, na którą czekaliśmy z utęsknieniem.
Reposted fromcasas casas via2708 2708

August 07 2017

July 31 2017

4819 25c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahighsoul highsoul
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
7653 471a 500

July 30 2017

6759 434a
Reposted byhash hash
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viaBetterPointOfView BetterPointOfView
1362 4d6c
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaanybreath anybreath
Reposted fromcouples couples viaagp agp
Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaagp agp
1726 fea7 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl