Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viaMakeMePurr MakeMePurr
2586 1e9c
Reposted fromblackcandy blackcandy viaaura-lunaris aura-lunaris
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapsycha psycha
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viapsycha psycha
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viapsycha psycha

November 02 2017

on się zakochał, ja go poznałam

November 01 2017

2863 164d 500
8361 2c20 500

saloandseverine:

Possession, Andrzej Zulawski, 1981

Reposted fromasafeather asafeather viasweetnothingg sweetnothingg
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne.
— między słowami
Reposted frompsycha psycha viapleassure pleassure
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapleassure pleassure
Każdy ma jakieś marzenie, które ujawnia tylko po pijanemu.
— "Słodki Listopad"
Reposted fromriseme riseme viapleassure pleassure
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viacreure creure

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viacreure creure

October 29 2017

5148 d374
Reposted fromdreamadream dreamadream viaDisney Disney
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacreure creure
7090 4ce9
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacreure creure
Za gwiazdy, które słuchają. I marzenia, które się spełniają.
— Dwór Mgieł i Furii
Reposted fromzucha zucha viapleassure pleassure
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viasweetnothingg sweetnothingg
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromaurinko aurinko viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl